За нас

Компанията е създадена в началото на 2007 година и оттогава има успешна история на търговия с над 4 милиона метрични тона зърнени и маслодайни култури изнесени по цялото земно кълбо. През 2015, износът на компанията достига рекордните 300 000 метрични тона зърнени и маслодайни култури. Ние работим с най-големите международни компании в индустрията в световен мащаб – Амеропа АГ, Гленкор Грейн БВ, Каргил, Нидера и много други. Сега ще приложим цялата натрупана през годините експертиза в нашия нов бизнес сегмент – белене на слънчогледови семки. 

 • Меджик флейм” ЕООД, Булстат №148020095 е дружество със седалище и адрес на управление: София, бул.”Витоша”№ 90, ет.5, офис 6. Има търговски офис в гр.Варна.
 • Собственик и управител е Едуард Х.Багдасарян.
 • Регистриран капитал е 5000лв. Основният капитал е 5391 х.лв.
 • Дружеството е създадено на 23.03.2006т. с решение №1921 на Варненския окръжен съд. Съдружници и учредители са Едуард Хрант Багдасарян и Мириам Дикран Багдасарян.
 • На 06.12.2006г.има промяна на съдружника Мириам Дикран Багдасарян с Иванка Ангелова Занева –Георгиева.
 • При създаването на Търговския регистър дружеството се пререгистрира.
 • През 2010 дружеството променя адреса на управление от гр.Варна в гр.София поради преминаване на отчет в Големи данъкоплатци на НАП и необходимост от корпоративен финансов ресурс.Сега е на отчетност по методологията на НАП /по местоадрес/ в НАП-офис Център,София.
 • Дружеството е от 10 г. познато на пазара със зърно. Регистрирано е в Службата по зърното и фуражите към Министерството на земеделието и храните. Притежава лиценз и декларира пред тях оперативната отчетност. Работи с над 150 доставчици -търговци на зърно и с над 30 клиенти.
 • Дружество Меджик флейм ЕООД притежава собствена зърнобаза в Добрич, Рилци и използва още 6 наети лицензирани складове и пристанищни депа.
 • Основна дейност на дружеството е търговия със зърно,търговска дейност със стоки и услуги при обработка на зърното – пред НСИ е деклариран код по КИД 4621 – търговия на едро със зърно,семена,фуражи и необработен тютюн.
 • Дружеството използва кредитни линии в Уникредит Булбанк АД и ОББ. Разплащането е само по банков път. До сега дружеството е запазило през кризисните години добър финансов рейтинг и имаме стремеж за растеж в ефективността.
 • Дружеството има постоянен тренд на повишаване на финансовите резултати и обем продажби.
 • Дружеството излиза на пазарите за зърно и зърнени производни продукти във Франция, Румъния, Гърция, Полша, Германия,Китай и др.
 • Меджик флейм ЕООД е член на КРИБ, който е член на ICC
 • Меджик флейм ЕООД e член на БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРГОВЦИТЕ НА ЗЪРНО И ФУРАЖИ БАТЗФ, който е член на COCERAL