Земеделие

Обработваме 1000 дка земеделска земя, засадена с Лавандула. 12 души които се грижат ежедневно за насажденията. Разполагаме с 2 трактора John Deere 6155, разсадо-посадъчна машина Chachi-Magli, плуг и компактомат LEMKEN, окопен култиватор и пръскачка на AGROMASTER, Комбайн Bonino. В насажденията се използват специални сложни торове на Yara Milla. Бъдещите планове са увеличаване на Лавандуловите насаждения на 5000 дка, също така отглеждане на култури като Слънчоглед и пшеница.