Финансиране

 

Меджик Флейм ЕООД предлага авансово финансиране за земеделски производители от България.

Подпомагаме целият процес от засяване до реализация на вече готовата продукция.

Нашата професионална експертиза, придружена от финансова подкрепа е гаранция за общия ни успех!