Лаборатория

В собствената си лаборатория, Меджик флейм извършва основно:

Анализ на слънчоглед за

– влага

– едрина

– примеси

Анализ на белен слънчоглед за

– чипс

– влага

Анализ за масленост за слънчоглед

За целта ние закупихме следното оборудване:

Автоматична сонда STORK 440

Ръчни сонди

Делители за квартоване – малки и големи

Везни на масленост KERN

Влагомери PFEUFFER

Лющялки Villi 11 с прахосмукачки KARCHAR

Автоматизиран сокслет апарат за определяне на масленост

Филтрационен и вакумен ексикатор

Сушилен инкубатор

и всичко необходимо за оборудването на една модерна лаборатория.

НОВО – Уред за анализ на белен слънчоглед OptiCount Lab

За няколко секунди определя брой семена в унция, в 50 g и в килограм, тегло на 50 семена, процент на счупени семена, процент на необелени семена и други. Възможност за настройка в зависимост от изискванията на клиента.