Биоиндустрия

Поради естеството на нашата дейност и с грижа за околната среда, „MAGIC FLAME“ Ltd. произвежда своите еко-брикети, изцяло от слънчогледова люспа.Към момента разполагаме с 3 брикет – преси с общ производствен капацитет от 400 тона/месец.През септември предстои пуск на преса #4, която ще увеличи капацитета до 600 тона еко-брикети на месец.С увеличаването на производството на белена ядка, паралелно ще увеличаваме и капацитета на производство на еко-брикети, които вече успешно изнасяме в Румъния и Франция. Еко – брикетите са изцяло незамърсяващ околната среда продукт, който бързо се превърна в предпочитан средство за отопление, както за битови, така и за промишлени клиенти.