Производствена линия

През януари 2017 г., официално стартирахме първата преработвателна линия на „MAGIC FLAME“ Ltd. за белене на маслодаен слънчоглед.

През ноември същата година пуснахме в експлоатация втората ни преработвателна линия, която е със същият обем на преработка. 

От ноември 2018 в експлоатация е въведена и третата ни линия за преработка, която се отличава с удвоен капацитет, спрямо първите две инсталации.

През 2019, дружеството закупи два съседни парцела, с които общата площ на производственото стопанство достигна 24 дка.

На тази територия предстои изграждането на четвърта преработвателна линия, с която през септември 2020 ще достигнем общ  капацитет от 7000 тона белена ядка на месец.

Предвидено е изграждане на силозно стопанство с капацитет на съхранение от 60000 тона слънчоглед.Всички заводи работят в режим 24 часа в денонощието, 365 дни в годината.