Брикети от слънчогледови люспи

Еко брикети „Меджик Флейм“ – евтино екологично решение за отопление Брикетите „Меджик Флейм“ са 100% натурален продукт, приготвен единствено от слънчогледови люспи. Брикетите са технологичен отпадък, получен в процеса на обработка и производство на белени слънчогледови ядки. Брикетите са перфектен заместител на въглища, дърва, дървени брикети, течно гориво и др. Разликата е, че брикетите от слънчогледови люспи имат висококалорийна (топлинна) стойност и пренебрежимо ниско съдържание на освободени вредни емисии. Всъщност, нашите брикети не съдържат почти никакви вредни емисии.

Предимства:

  • 1 тон от брикетите от слънчогледови люспи се равнява на 1.4 т брикети от кафяви въглища, 1.9 т дърва, 2.5 т въглища на прах и др.
  • Лесни за транспортиране
  • Лесни за съхранение (гризачите не ги нападат).

Ние предлагаме:

  • Пакетирани брикети в сезалови торби от по 20 кг.
  • Пакетирани брикети в Биг-бегове от по 1000 кг.